Lokalizacja

Oferta

Zakres usług świadczonych przez San Bud s.j.

 • Kompleksowa budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych wraz z obiektami towarzyszącymi
 • Przyłącza wod-kan do budynków
 • Bezwykopowe renowacje kanalizacji i wodociągów
 • Czyszczenie kanalizacji
 • Wynajem sprzętu budowlanego
 • Montaż rurociągów PVC
 • Montaż rurociągów PE
 • Montaż rurociągów z rur stalowych
 • Montaż rurociągów z rur betonowych i kamionkowych
 • Wykonywanie przepychów i przecisków rurami stalowymi
 • Budowa oczyszczalni oraz przepompowni ścieków
 • Roboty hydrotechniczne
 • Likwidacja osuwisk

» powrót